وبلاگ

صفحه اصلی / وبلاگ
آسیب پذیری glibc GHOST

بسیاری از ما در مورد آسیب پذیری glibc GHOST که روز گذشته (27-ژان-2015) توسط Openwall شناسایی شد اطلاع داریم، آسیب پذیری GHOST...