دستور Find

صفحه اصلی / اخبار / دستور Find

دستور find یکی از شگفت انگیز ترین دستورات لینوکس است. با این دستور میتوانید کارهای بسیار جالبی انجام دهید. این دستور برای پیدا کردن فایلی در یک شاخه خاص و تمام زیرشاخه های آن استفاده میشود. جستجوها میتواند بسیار متنوع باشد و امکانات برنامه بسیار مفصل است.

دستور Find

بخش اول : پیدا کردن فایل ها با استفاده از نام آن ها

1. جستجوی فایل با نام در مسیر خاص

2. جستجوی فایل با نام در Home

3.جستجوی فایل با نام بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف

4.جستجوی پوشه با نام

5.جستجوی یک فایل php با نام آن

6.جستجوی تمام فایل های php در مسیر خاص

 

بخش دوم: پیدا کردن فایل با استفاده از permision

7.جستجوی فایل ها با پرمیژن 777

8.جستجوی تمام فایل ها که پرمیژن آن 777 نیست

9.جستجوی فایل های SUID

10.جستجوی تمام فایل های SGID

11.جستجوی فایل های read-only

12.جستجوی تمام فایل های 777 و تبدیل آن ها به 644

13.جستجوی تمام پوشه های 777 و تبدیل آن به 755

14.جستجو و حذف یک نوع فایل خاص

15.جستجوی تمام فایل های خالی

16.جستجوی تمام فایل های مخفی

 

بخش سوم: پیدا کردن فایل با owner

17.جستجوی تمام فایل ها با user owner منحصر به فرد

18.جستجوی تمام فایل ها با group owner محصر به فرد

19.جستجو تمام فایل ها با فرمت خاص مربوط به user owner خاص

 

بخش چهارم: پیدا کردن با استفاده از زمان و تاریخ

20.جستجو کردن فایل هایی که در 50 روز پیش تغییر کرده اند

21.جستجوی کردن تمام فایل هایی که در 50 روز پیش به آن ها دسترسی پیدا شده است

22.جستجوی تمام فایل هایی که بیشتر از 50 روز و کمتر از 100 روز تغییر کرده اند

23.جستجوی تمام فایل هایی که در یک ساعت اخیر change شده است

24.جستجوی تمام فایل هایی که در یک ساعت اخیر modify شده است

 

بخش پنجم: پیدا کردن فایل ها با استفاده از سایز و حجم

25.جستجوی فایل ها با سایز 50M

26.جستجوی تمام فایل ها حجم بین 50M تا 100M

27.جستجو و حذف فایل ها با حجم بیشتر از 100M

28.جستجوی فایل خاص با حجم بیشتر از 10M و حذف آن

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.