تغییر مجوز تمام محتویات یک پوشه

صفحه اصلی / اخبار / تغییر مجوز تمام محتویات یک پوشه

در خط فرمان به راحتی می توانید با فرمان chmod و chwon مجوز های دسترسی تنظیم کنید ولی این تغییرات برای محتویات داخل پوشه قابل اعمال نیست. یک روش برای تنظیم مجوزها محتویات یک پوشه استفاده از دستور زیر هست

مشکلی که این دستور دارد این است که مجوز تمام فایل ها و پوشه ها یکسان تغییر می دهد. اما زمانی نیاز هست تا فقط مجوز فایل یا پوشه ها تغییر دهیم. با کمک دستور find می توانیم به راحتی هر نوع فایل یا پوشه ای را پیدا کرده و مجوز های آن تغییر دهیم.

دستور اول برای تغییر مجوز پوشه home/admin/ و تمام زیر پوشه های آن به 755 و دستور دوم برای تغییر مجوز تمام فایل ها به 644 بکار می رود.

برای تغییر مجوز دسترسی کاربر نیز می توانید از دستورات زیر استفاده کنید. در این مثال کاربر admin مجوز دسترسی پیدا می کند.

با کمک دستور find شما می توانید فایل های مختلفی را در یک مسیر مشخص جستوجو و سپس مجوز های ان را تغییر دهید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.