بازیابی دیتابیس InnoDB

صفحه اصلی / اخبار / بازیابی دیتابیس InnoDB

اگر mySQL بطور ناگهانی خاموش شود، احتمالا InnoDB دچار کرش می شود و امکان تعمیر از phpmyadmin و کنسول mysql میسر نیست.

برای بازیابی دیتابیس دستورات زیر را در خط فرمان واراد کنید.

ابتدا حجم فایل log دیتابیس innodb با دستورهای زیر برسی کنید.

در اینجا مقدار 104857600 نمایش داده شد و ممکن است برای شما مقادیر دیگری باشد.

فایل etc/my.cnf/ ر ا با ویرایشگر دلخواه باز کنید و دو خط زیر را به ابتدای فایل اضافه کنید. اندازه فایل log مطابق مقداری که خط فرمان به شما نشان می دهد وارد کنید.

mySQL با دستور زیر مجددا راه اندازی کنید.

حالا دیتابیس باید خالی کنید. برای این کار با فرمان زیر دیتابیس مورد نظر خالی کنید. بجای  database_name باید نام دیتابیس مورد نظر خودتان وارد کنید.

حالا یکبار دیگر فایل etc/my.cnf/ را با ویرایشگر خود باز کنید و دو خطی که وارد کرده بودید حذف کنید تا از مود بازیابی خارج شوید.

مجددا با دستور زیر mySQL از نو راه اندازی کنید.

حالا می توانید جدول ها از دیتابیس حذف کنید و با استفاده از فایل database_name.sql که خالی کرده بودید ریستور را انجام دهید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.